MALVAR: Ang Ikalawang Presidente ng Republika ng Pilipinas
Proyekto sa Kursong Kasapil (Kasaysayan ng Pilipinas)